Redirects instellen

Moeten er 301 redirects ingesteld worden vanwege een verhuizing of een grote content wijziging?

Web Nestor © 2024.